School Tour by Nelie 2019 (3)

BABYMIME School Tour by Nelie 2019

กิจกรรม BABYMIME School Tour by Nelie 2019 ให้โอกาสพวกเรา BABYMIME สามหนุ่มอารมณ์ดี

ได้ไปสร้างเสียงหัวเราะและมอบความสนุกสนานให้น้อง ๆ ทั้ง 25 โรงเรียน 

คราวนี้เราเลยเก็บภาพบรรยากาศรอยยิ้ม ความสุข ความสนุกเพลิดเพลินของทุก ๆ คนมาให้ดูกันครับ

สำหรับบทความนี้มีทั้งหมด 8 โรงเรียนดังนี้ครับ

1. โรงเรียนแสงอรุณ (22-07-2019)

2. โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (24-07-2019)

3. ศูนย์มาริสต์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น (24-07-2019)

4. โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ (25-07-2019)

5. โรงเรียนกรุงเทพพิยา (30-07-2019)

6. โรงเรียนรุ่งอรุณ (02-08-2019)

7. โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมป์ (06-08-2019)

8. ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้ลี้ภัย (06-08-2019)

9. โรงเรียนวัดสวนส้ม (07-08-2019)
facebook : babymimethailand

Youtube : Babymime

Twitter Babymime

IG : Babymime

LINE ID : ngingbabymimevrbabymime@yahoo.com

ngingbabymime@gmail.com


+66805398965
BABYMIME CO.,LTD.

129/311    SOI BANGBON 3    SOI 14   

LAKSONG , BANGKHAE    BANGKOK 10160Copyright 2015 Babymime Co. Ltd.